# 34 NO TO STUKŁO MI 24 WIOSENEK :)


Dzień po dniu, tak schematycznie,
Mi­jają la­ta, pra­wie identycznie.
Czas nie wróci, nie spoj­rzy wstecz,
Dla­tego wszys­tkie smut­ki, precz! 
Miłości, ra­dości, zdrowia i uśmie­chu na twarzy,
A jut­ro coś piękne­go się wydarzy.
Łapie niczym motyle,
Piękne życia chwile.
To prze­cież są Moje urodzi­ny, 
Niech dziś się przedłużą, życia godzi­ny.2 komentarze:

Copyright © 2014 BLOG EMILIANY , Blogger